­

Dr.Vībergas uzsaukums jaunam Sertifikācijas komisijas priekšēdim

Cien. kolēģi! Ir pagājušas Lieldienas un visi mēs gaidām pavasari un pārmaiņas it visur: dabā, mūsu personīgajā dzīvē, darbā, valstī…. Visi to gaidām ar gaišām domām un cerībām uz labāko. Tā tam arī ir jābūt. Taču pārmaiņas nevar notikt pašas par sevi, mums tajās aktīvi jāiesaistās un tās arī jāvada mums vēlamajā virzienā. Nu, kaut vai logus nomazgāt un aizkarus izmazgāt…, dārziņu uzrakt…, kabinetu sakārtot, izmetot sakrājušos un nevajadzīgos papīrus un lietas un sakārtojot dokumentus nākošajai sertifikācijai (lai gan tā būs tikai pēc četriem vai trīs gadiem!)…. Varētu pieminēt vēl daudz ko šajā sakarā! Taču šajā manis rakstītajā uzrunā vēlos pievērsties vienam jautājumam – nākošās Sertifikācijas komisijas vēlēšanas, kas arī paredzamas paralēli mūsu asociācijas valdes un prezidenta vēlēšanām maijā, jo ir arī pagājis Sertifikācijas komisijas darbības divu gadu termiņš. Es Sertifikācijas komisijā esmu ievēlēta un darbojusies no 1998.gada un kā Sertifikācijas komisijas priekšsēde esmu bijusi ievēlēta kopš 2002.gada. Šie desmit gadi ir paskrējuši ļoti ātri ne tikai man, bet arī mums visiem. Ja tā padomā, mans paraksts blakus Ārstu biedrības prezidenta parakstam lielākajai daļai kolēģu uz sertifikāta jau ir bijis divas reizes. Līdz ar to esmu nonākusi pie secinājuma, ka ir jādod vieta „parakstīt sertifikātus” (es smaidu!) jeb vadīt godprātīgi Sertifikācijas komisiju un pašu sertifikācijas procesu mums pašiem kādam citam jaunam, kolēģu cienītam un respektējamam, zinošam kolēģim. Pirms izsaku savus priekšlikumus un vēlmes, gribētu izteikt īsu „rezumē” par ārstu sertifikācijas/resertifikācijas procedūras kārtību mūsu valstī, jo man vēl aizvien dažreiz ir sajūta, ka ne visi kolēģi tomēr īsti pilnībā izprot šo kārtību. Ārstu un zobārstu sertifikācija un resertifikācija ir Latvijas valsts funkcija, kas ar Ārstniecības likuma 29.pantu ir deleģēta Latvijas Ārstu Biedrībai (LĀB). Savukārt, LĀB to veic, pamatojoties uz LĀB 2007.gada Nolikumu par speciālistu sertifikāciju, kurā arī ir aprakstīti sertifikācijas noteikumi un procedūra. Sertifikācijas procedūru uzrauga LĀB institūcija Sertifikācijas padome (SP), kas arī apstiprina specialitāšu asociāciju Sertifikācijas komisiju personālsastāvu un izmaiņas tajā un uzrauga to darbību. Tātad, specialitātes Sertifikācijas komisija ir pakļauta tikai un vienīgi LĀB SP. Specialitātes Sertifikācijas komisiju 5 - 11 cilvēku sastāvā ievēl specialitāšu asociāciju pilnsapulcēs, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu uz diviem gadiem. Sertifikācijas komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēl Sertifikācijas komisijas locekļi, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Specialitātes Sertifikācijas komisija darbojas pamatojoties uz augšminēto LĀB nolikumu un seko, lai tiktu ievēroti visi nolikumā minētie nosacījumi, sertificējot vai atsakot sertifikāciju vai anulējot sertifikātu konkrētai ārstniecības personai. Mums ir vajadzīga cienījama un kolēģu respektēta, stingra Specialitātes Sertifikācijas komisija, kā arī tās priekšsēdis. Kāda šos desmit gadus esmu bijusi es, ir jāvērtē Jums. Negribētos sevi kaut kā lielīt, bet esmu centusies būt godprātīga un attiekties pret visiem kolēģiem vienādi stingri un prasīgi un prasījusi to no komisijas locekļiem. Manuprāt, ir zudusi tā baiļu pilnā un negatīvā kolēģu attieksme pret sertifikācijas/resertifikācijas komisiju un procedūru, bet pieaugusi kolēģu atbildība par sertifikāciju un līdz ar to par sava profesionālā līmeņa uzturēšanu ar mūsu asociācijas organizēto pasākumu palīdzību un sapratne par nepieciešamību pilnveidoties visu savu profesionālo dzīvi. Es noteikti varu izteikt pateicību visiem kolēģiem, kas darbojās un darbojas komisijā manā vadībā šos desmit gadus. Īpaši gribu pateikties komisijas sekretārēm dr. Kaļķei, kuru nomainīja dr. Apšeniece, par ļoti godprātīgo un precīzo darbu. Es aicinu kolēģus izvirzīt Sertifikācijas komisijas personālsastāvam to kolēģi, kuru Jūs tiešām cienāt profesionāli un ieklausāties viņā profesionāli un nevis tāpēc, ka viņš ir vienkārši jauks kolēģis vai draugs. Te vajadzētu spēt nošķirt draudzību no profesionalitātes. Protams, ir jāvaicā kolēģim, vai viņš ir gatavs uzņemties papildus sabiedrisku profesionālu slogu. Ir jābūt arī kolēģa iekšējai motivācijai (tā ir mūsu kopējā profesionālā lieta!) uzņemties darboties komisijā, iespējams, ziedojot savu brīvo laiku, tiešās profesionālās darbības laiku, savas ģimenes laiku… Uzskatu, ka jaunu kolēģu iesaistīšanās komisijas darbā noteikti ienesīs jaunas vēsmas, kas ir un būs tikai pozitīvi mūsu specialitātes izaugsmē. Pilnīgi savu kandidatūru Sertifikācijas komisijai neatsaucu un, ja tikšu atkal ievēlēta uz diviem gadiem, noteikti jaunajam priekšsēdim „nodošu lietas” un palīdzēšu „iejusties” amatā. No savas puses, aicinu kolēģus atbalstīt ievēlēšanai Sertifikācijas komisijā dr. SANDRU VĪTIŅU, ko es personīgi ļoti cienu profesionāli un koleģiāli. Uzskatu, ka viņa būtu ļoti piemērota komisijas priekšsēdes amatam savu cilvēcisko īpašību un atbildības sajūtas pēc. Dr. Vītiņa kā ārsts ginekologs-dzemdību speciālists jau praktizē no 1997.gada un arī no 1997.gada strādā P.Stradiņa KUS dzemdību nodaļā. Ir pieredzējusi un ļoti zinoša kolēģe, kas ar savu pozitīvismu, godprātību varētu turpināt un attīstīt mūsu Sertifikācijas komisijas tradīcijas un, vajadzības gadījumā, arī aizstāvēt mūsu specialitātes intereses, kas ir ļoti būtiski un nozīmīgi mums visiem. Dr. Vītiņa ir devusi piekrišanu savas kandidatūras Sertifikācijas komisijai izvirzīšanai. Aicinu kolēģus balsot par viņu vēlēšanās. Protams, es arī aicinu kolēģus izvirzīt citus kolēģus vai arī pašiem izvirzīt savu kandidatūru nākošās Sertifikācijas komisijas vēlēšanām. Taču darīsim to atbildīgi! Pašreizējās Sertifikācijas komisijas priekšsēde dr. ILZE VĪBERGA

Priecīgas Lieldienas!

Klausījos, brīnījos, kas aiz kalna gavilēja: Lieldieniņa braukšus brauca, Asnus veda vezumā.