­

Ievēlēta jaunā Ultrasonogrāfijas Sekcijas padome

Šodien, 7. septembrī, "Splendid Palace" norisinājās Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas Sekcijas "Ultrasonogrāfija dzemdniecībā un ginekoloģijā" biedru kopsapulce, kuras ietvaros tika pārvēlēta Sekcijas padome.
 
Biedru kopsapulci apmeklēja vairāk nekā 170 speciālisti.
Sadarbībā ar "Arbor Medical Korporācija", sēdes ietvaros tika organizētas praktiskās darbnīcas.
 
Sekcijas priekšsēdētājas amatā turpmāk darbosies asoc.prof. Natālija Vedmedovska.
Sekcijas padomes sastāvs tika ievēlēts uz turpmākajiem trim gadiem.
 
Liels paldies šīs dienas lektoriem: dr. Annai Kornetei, dr. Baibai Pūcītei, dr. Zandai Barinskai, dr. Līgai Kornetei, dr. Katrīnai Butānei un dr. Dacei Matulei, kura līdz šim vadīja Ultrasonogrāfijas Sekciju.
 
 
ULTRASONOGRĀFIJAS SEKCIJAS PADOMES SASTĀVS:
 
Asoc. prof. Natālija Vedmedovska - Sekcijas priekšsēdētāja;
Dr. Ieva Mālniece;
Dr. Dace Ezeriņa;
 
 
SEKCIJAS REVIDENTS:
 
Dr. Klinta Lisnere
 
 
Sirsnīgi sveicam un vēlam veiksmi!
 
 
Pateicības vārdi atbalstītājiem: "Splendid Palace", "Arbor Medical Korporācija", "MedUS Medical", "USEPP", "A.Medical" un "Sirowa Riga".
 
 
 Attēlā no kreisās: dr.Dace Matule, dr. Dace Ezeriņa, asoc.prof Natālija Vedmedovska un dr. Klinta Lisnere